Tuesday, 28 June 2016

Mandarin/ Chinese

 Term one 

Ni hao =Hello
xie xie =Thankyou
bu xie  =Your welcome
zai jian =Bye
ni hao ma=How are you?
wo hen hao=I am very well
dui bu qi= sorry

Term two

Chi han bao bao=I eat hamburgers
wo ai mian tiao=i love noodles 

Wo jao yue han na = my name is johanna
                                                                                                                   

No comments:

Post a Comment